#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
71
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กหญิง รักษิตา ศิริพรทวีชัย
1.นาง ภัทรา มาลีหวล
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กชาย วรเดช หาสอดส่อง
1.นาง วาณิช ประกอบผล
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
61
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กหญิง จิราพรรณ เทพยุพันธ์
1.นาย ไพศาล ศรีสุระ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กชาย ปัณณวัตร กลางคำ
1.นาย ศรชัย พิมาทัย
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กหญิง วรัญญา มีกุล
1.นาย ศรชัย พิมาทัย
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กชาย คงกระพัน โลพาด
2.เด็กชาย นภัทร ห้องครบุรี
3.เด็กชาย กันตภัทร บุษบัน
1.นาง พุธ คำศรี
2.นาง ทิวาลัย คำลีมัด
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กหญิง กุลปรียา เงางาม
2.เด็กหญิง ลลิตา อินทะชาติ
3.เด็กหญิง ปริตตา สะท้านไหว
1.นาง ทิวาลัย คำลีมัด
2.นาง พุธ คำศรี
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กหญิง อลิสา ธรรมจันทร์
1.นาย อดุลย์ ชุมสงคราม
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ฉายสุริะ
1.นาย อดุลย์ ชุมสงคราม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com