#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
68
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง อรกัญญา พรมเคน
1.นาง เพชรา ลวรัตนากร
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ วงค์วรรณา
1.นาง เพชรา ลวรัตนากร
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
69
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย พงดนัย ศรีภูวงษ์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com