#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
65
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย กฤตภาส มังฉกรรจ์
2.เด็กชาย ชานนท์ณัฏฐ์ อุราเลิศ
3.เด็กชาย ประกฤษฎิ์ คูซอด
4.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงดาว
5.เด็กหญิง สิริวรรณ โททอง
6.เด็กชาย ภูเบศ บัวส่อง
1.นาย ณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
2.นาง ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
3.นางสาว ธนศวรรณ ศรีสุภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com