#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
64
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กชาย ธนภัทร แก้วเมือง
1.นาย ธานินทร์ กันหาบุตร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
64
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชมภู
1.นาง สนทนา บุญกัณหา
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เทียนอ่อน
2.เด็กชาย อภิศักดิ์ หงษ์ขาว
3.เด็กหญิง อาภาภัทร แสงหิรัญ
1.นาย ธีระพัฒน์ พรมมาสุข
2.นาย โอภาส ทองสุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com