#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
69
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง อินทิรา ภูครองตา
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ครองชัย
2.เด็กหญิง นิลาวัลย์ ทำบุญ
3.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ มาระสา
1.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง บัณฑิตา คำภา
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ หริวงศ์
3.เด็กหญิง วรรณวิสา สมพงษ์
1.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com