#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง กนกวรรณ จันทิมา
1.นาง สมใจ สาลีเกิด
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กชาย พัชรพล ไมตรีพันธ์
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง ปนัดดา พิมศร
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง จริยา สายเบาะ
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง ฏิมากานต์ การีวัฒน์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ เสาเวียง
3.เด็กชาย อนุวรรตน์ ชูรัตน์
1.นางสาว ดวงสมร เหมือนมาตย์
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อรชร
2.เด็กชาย ณภัทร สุริยะศรี
3.เด็กหญิง สุจิรา ภาษาสุข
1.นาง สุทธิ์ธนา ชื่นตา
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง จริยา สายเบาะ
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง ลภัสลดา ทองจันทร์
1.นางสาว พนมพร มูลคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com