#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
66
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย กุลกิตติ เครือพันธ์
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์เงิน
3.เด็กชาย ศดิศ จันดารักษ์
4.เด็กชาย ชาญชัย สีปูน
5.เด็กชาย ปวันวิทย์ แก้วธรรม
6.เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญสาร
1.นาย ทองพันธ์ เจริญทัศน์
2.นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
3.นาง นงเยาว์ พากเพียร
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ ยอมพันธ์
1.นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com