#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กหญิง ญานิกา คมมน
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย สรยุทธ บุญหมั้น
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย สุภนัย บุญจำ
2.เด็กหญิง วิรุฬกานต์ สุขหอม
3.เด็กหญิง สุจิตรา แซ่อึ้ง
1.นาง พิราวรรณ คำพุฒ
2.นาง ปรียา บุญทน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com