#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
71
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กหญิง รักษิตา ศิริพรทวีชัย
1.นาง ภัทรา มาลีหวล
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กชาย คงกระพัน โลพาด
2.เด็กชาย นภัทร ห้องครบุรี
3.เด็กชาย กันตภัทร บุษบัน
1.นาง พุธ คำศรี
2.นาง ทิวาลัย คำลีมัด
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กหญิง กุลปรียา เงางาม
2.เด็กหญิง ลลิตา อินทะชาติ
3.เด็กหญิง ปริตตา สะท้านไหว
1.นาง ทิวาลัย คำลีมัด
2.นาง พุธ คำศรี
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กหญิง อลิสา ธรรมจันทร์
1.นาย อดุลย์ ชุมสงคราม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com