#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
70
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย แก้วอิทธิฤทธิ์ สมแก้ว
2.เด็กหญิง สุฑิตา ใจเครือ
1.นาง ศรีศิกัญศ์ญา ศรีซ่ง
2.นาง จงลักษณ์ หลอมทอง
2 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง พรพิมล สุวรรณโค
2.เด็กหญิง สรัญญา สังข์ดี
3.เด็กหญิง วันทนีย์ รัชนาทเกรียงไกร
1.นาง ปิยากร มาหา
2.นาง อรุณี แนวจำปา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com