#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง อัจฉรีย์ อุ่นใจ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จอมชู
3.เด็กหญิง นุศรา กุลหอม
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
2.นาง วรรณี แสนลา
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย สุรชัย สุวรรณคำ
2.เด็กชาย พรหมพิริยะ แสนสมบัติ
1.นาย สมจิต สวัสดี
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย นรภัทร บุษบรรณ์
2.เด็กชาย กฤษณพงศ์ ประสานทอง
3.เด็กชาย พิพัฒน์ กายชาติ
1.นาย ชคัทพล วงษ์ใหญ่
2.นาง สุวนิตย์ วงษ์ใหญ่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com