#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกระบี่ 13 12 22 16
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 61 53 107 77
3 โรงเรียนบ้านแก 9 24 13 11
4 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 8 22 14
5 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 31 14 43 34
6 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 8 47 13 8
7 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 20 28 32 28
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 61 33 119 81
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 12 10 22 15
10 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 21 30 38 30
11 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 22 18 31 28
12 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 8 9 20 14
13 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 17 26 29 25
14 โรงเรียนบ้านสว่าง 29 25 50 39
15 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 21 33 40 23
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 9 22 13 9
17 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 16 5 28 21
18 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 47 21 106 67
19 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 54 62 201 94
20 โรงเรียนบ้านขนา 15 19 33 25
21 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 13 11 23 18
รวม 494 510 1,005 677  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com